ЖИВОПИСЬ

Бабье лето. Х.,м.
130х100. 1993

На Пинеге. Х.,м.
100х60. 2001

Глубокая лахта. Кенозеро. Х.,м.
80х40. 1997

Купола. Х.,м.
60х50. 1995

На Белом море. Х.,м.
80х60. 1998

Перелет птиц. Х.,м.
80х40. 1996

Вырубка. Х.,м.
60х50. 1996

Зихново. Кенозерье. Х.,м.
70х50. 1997

Соловецкая крепость. Х., м.
60х45. 1998

Северный пейзаж. Х., м.
60х38. 1998

Метеоры. Рассвет. Х., м.
40х70. 1998

Перед грозой. Х., м.
55х33. 1996

Осенний пейзаж. Х., м.
70х40. 1999

Пинега. Дождь. Х., м.
60х40. 2000

Южная ночь. Х., м.
30х70. 1996

Метеоры. Скалы. Х., м.
70х40. 1997

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика